Omslagsbild Mobil

Vi hjälper dig med såväl akuta som kroniska tillstånd!

Hälsorum Varberg - ett erfaret team inom komplementär medicin som utför proffessionella kroppsbehandlingar för företag och privatpersoner.
Vi arbetar förebyggande, avstressande och rehabiliterande där vi guidar dig till en bättre hälsa.

Ansiktszonterapin fungerar som en analys- och behandlingsmetod, som går ut på att finna och behandla grundorsaken till fysiska sjukdomar och emotionella obalanser.  Läs gärna mer om ansiktszonterapi här >
 

Återhämtning och avslappning är en av grundpelarna i människans hälsa och välmående, och massage löser effektivt spänningar och stress, lugnar nervsystemet och stärker immunförsvaret. Läs gärna mer om vår massage och våra terapeuter här >
 

Osteopati är en filosofi av hälsa, inte bara en serie tekniker. 
Vi osteopater ser att god hälsa inte enbart är att ha starka vältränade muskler och att känna sig välmående, utan vi ser också vikten av ett fritt rörelsemönster utan onödig stress och stelhet i kroppen. Detta medför en god möjlighet för din kropp och dig själv att anpassa sig till livets fysiska och psykiska påfrestningar. Läs gärna mer om osteopati och våra terapeuter här >
 

Reflexologi är det internationellt vedertagna namnet på zonterapi. Reflexologin grundar sig på principen, att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk byggnadsdel i kroppen. Människokroppen innehåller flera olika system, som fungerar optimalt när alla samverkar. Läs gärna mer om zonterapi, reflexologi och vår terapeut här >

Varmt välkommen!