Osteopati

Folk brukar undra vad en osteopat gör eftersom det är så annorlunda mot andra behandlingar de tidigare fått.

Kanske är svaret på ovanstående fråga att en osteopat inte gör behandlingen, vi tillåter den. Vi försöker skapa bästa möjliga tillstånd för att kroppen själv skall kunna läka. Osteopaten fungerar som en katalysator till kroppens egna naturliga självläkande kraft så att den helande processen blir fullkomlig.

Osteopati är en filosofi av hälsa, inte bara en serie tekniker. I vår filosofi ska en kropp i god hälsa kunna anpassa sig till de olika krav som ställs på den och kunna hålla sig i god balans och harmoni.

Vi osteopater ser att god hälsa inte enbart är att ha starka vältränade muskler och att känna sig välmående, utan vi ser också vikten av ett fritt rörelsemönster utan onödig stress och stelhet i kroppen. Detta medför en god möjlighet för din kropp och dig själv att anpassa sig till livets fysiska och psykiska påfrestningar.

Vi är ofta fullständigt omedvetna om de obalanser och stresstillstånd vi har i kroppen, för kroppen är så duktig på att ställa om sig och kompensera, vilket gör att vi kan fortsätta vårt dagliga liv utan värk, smärta och andra symtom.

Om kroppen inte klarar att kompensera till hundra procent kan vi få symtom som exempelvis muskelvärk, huvudvärk, allmän trötthet och en rad andra symtom.

Osteopatin behandlar hela människan inte bara de områden där kroppen har symtom. Detta beror på att orsaken till symtomet ofta kommer från en annan del av kroppen.

Vi kan få in flera människor med exakt samma symtom men orsaken till deras symtom är aldrig detsamma för oss osteopater. Alla människor är unika vilket kräver olika behandlingar. Teknikerna som osteopaten använder sig av är till för att återskapa harmoni.


Under behandlingen

Under en behandling använder vi oss av både stora och små rörelser, för att se om det finns inskränkningar i det normala rörelseomfånget. Vi påverkar rörelsen i vävnaden i ett samförstånd med kroppen, vilket gör att kroppens egna försök till bättre hälsa förbättras.


Efter behandlingen

De närmaste dagarna efter en osteopatisk behandling kan du känna dig lite ur balans, detta beror på att kroppen jobbar med det som satts igång under behandlingen. Kroppen börjar då göra sina egna förändringar för att minska sin stress och stelhet.

Boka via receptionen eller enligt överenskommelse med teraputen.

Välkommen till oss!