Omslagsbild Mobil

Zonterapi/reflexologi enligt Kairons metodik.

Reflexologi är det internationellt vedertagna namnet på zonterapi. Reflexologin grundar sig på principen, att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk byggnadsdel i kroppen. Människokroppen innehåller flera olika system, som fungerar optimalt när alla samverkar.

I läkarnas gravkammare i Saqqari i Egypten från år 2330  f.kr. återfinns väggmålningar, som visar hur man behandlar varandras fotsulor. Nutidens zonterapi grundades av doktor  W.Fitzgerald på 1900-talet.

Så här går en behandling till

Reflexologer väljer oftast att arbeta på fötternas zoner,då den metoden brukar vara mest effektiv. Vid zonterapi behandlas hela fötterna med s k kompressionsmassage. De zoner som ömmar och då indikerar att motsvarande organ inte fungerar tillfredsställande bearbetas extra mycket. De första behandlingarna kan göra mycket ont - det kan kännas som zonen bearbetas med en nagel - men efterhand avtar smärtorna.

Hur snabbt den enskilde reagerar på behandlingen är beroende av hur svår sjukdomen är, hur länge den funnits, vilka mediciner som givits, om operationer gjorts och andra faktorer. Initialt kan sjukdomsbesvären tillta och gamla krämpor kan återkomma - även om de varit försvunna sedan många år. Efter ett "uppblommande" av symptom träder kroppens självläkningsmekanisk till och besvären klingar av.

Alternativ eller komplettering

Ingen terapi kan bota allt men enligt Svenska Fotzonterapi förbundets erfarenheter anses 2/3 av alla patienter att de är förbättrade eller helt befriade från sin sjukdom eller åkomma. Reflexologin som läkemetod kan därför vara väl värt att pröva av dem, som inte haft eller har haft liten effekt av tidigare given behandling. Det är ett utmärkt alternativ till andra terapier och kan komplettera skolmedicinsk behandling.

Förutom foten arbetar jag med zoner på bl a ben, händer, öron och ansikte med hjälp av tryck, gnuggningar och beröring med händer eller zonstavar. Under en behandling kan reflexologen vidröra uppemot 7000 nervändar bara i fötterna.

En kvalificerad terapi

Zonterapin har sedan återupptäckten utvecklats och kräver idag gedigen utbildning och erfarenhet. Rätt utförd är zonterapin en kvalificerad och verkningsfull behandling vid många sjukliga tillstånd. Svenska Fotzonterapeuters Riksförbund har sedan bildandet 1978 aktivt arbetat för att zonterapeuters kunskaper ska hålla en hög och kontrollerbar nivå även inom det medicinska fältet. Garanterade kunskaper har endast diplomerade reflexologer.

Jag ger gärna råd om kosttillskott, som ytterligare stärker upp kroppen.

Jag som utför behandlingar med hjälp av zonterapi/reflexologi heter Inger Erlandsson och jag behandlar enligt Kairons metodik.

Boka via receptionen eller enligt överenskommelse med mig!

HITTA HIT

Varmt välkommen!