Vid besök hos osteopaten

När du kommer till en osteopat för första gången får du börja med att berätta om ditt problem. Du får beskriva hur du mår just nu och din bakgrund, d.v.s. vad du varit med om tidigare, olyckor, skador, operationer, om du är medicinerad för något mm.


Dags för undersökning

Sedan är det dags att undersöka kroppen. Du står då i underkläder för att rörelseförändringarna ska synas. Det brukar börja med att osteopaten tittar på dig samtidigt som du får göra enkla rörelser. Därefter känner osteopaten på dig samtidigt som du utför rörelser. Osteopater använder alltid sina händer när de behandlar. Man känner igenom hela kroppen. T.ex. leder, muskler eller magen om det behövs.

När rörelser i dina leder testas är du avslappnad och osteopaten utför rörelsen. Osteopaten kan t.ex. göra en cirkelrörelse av ditt lår och känna hur höftleden rör sig och sedan jämföra med andra sidan. Ofta känner osteopaten på hur revbenen rör sig för att se hur andningen fungerar. Man söker efter rörelseavvikelser i kroppen. Du kommer att få stå, sitta, ligga och vara i olika positioner och din främsta uppgift under behandlingen är att vara avslappnad. Ibland kan du behöva medverka genom att röra dig på ett speciellt sätt och då instruerar osteopaten om hur.

Alla människor har olika kroppar och olika problem och hur långt man hinner på en behandling varierar såklart. Du kan uppleva det som att undersökningen fortsätter och övergår i behandling om vartannat. Hur tillvägagångssättet blir beror på vad man finner.


Gör det ont?

En osteopatisk behandling gör sällan ont. Någon gång kan man hitta ömma punkter men som helhet är behandlingen mjuk och behaglig. Ibland om patienten har mycket ont i t.ex. ryggen kan det vara besvärligt att röra sig och då anpassar sig osteopaten för att minimera smärtan och ändå kunna undersöka kroppen. Väldigt mycket i kroppen styrs av reflexer och ibland kan något hända som förändrar balansen kring leder eller andra strukturer. Osteopaten arbetar rent praktiskt med att återställa balansen i kroppen eller snarare med att hjälpa kroppen att återgå till sin normala balans. Osteopater arbetar inte exakt lika men alla har många olika behagliga och mjuka tekniker de kan använda.


Efter behandlingen

Efter behandlingen har kroppen möjlighet att börja återgå mot det normala. Du kan uppleva en djup avslappning och du kan hjälpa till så att behandlingen får så stor verkan som möjligt genom att inte utsätta kroppen för onödig belastning. Träna t.ex. inte samma dag som du behandlats. Det går bra att röra sig normalt. Gå gärna en lätt promenad. En god natts sömn behövs ofta för att behandlingen ska sätta sig. Man kan räkna med reaktioner i kroppen en till tre dagar efter behandlingen. Skriv gärna ner de reaktioner du upplever så du kan berätta det vid nästa tillfälle. Det kan vara användbart för osteopaten.


Nästa behandling

Nästa behandling får du berätta om det skett några förändringar och hur det gått sen förra gången. Därefter undersöks du och behandlingsplanen anpassas utifrån vad som har förändrats. Vid varje tillfälle sker utvärdering, undersökning och behandling utifrån hur återhämtningen, läkningen fortskrider.

Det kan behövas flera behandlingar för att nå det resultat man vill. Hur många beror på flera saker men det är vanligt med två till fyra gånger och att man sedan utvärderar vidare behov.

Välkommen till oss!