Gravid? 

Osteopati under och efter graviditeten
Att vara gravid är en unik upplevelse. Enorma fysiska, kemiska och känslomässiga förändringar äger rum under en relativt kort period. Kroppen måste anpassa sig till att bära upp till 9 kg barn, vatten och moderkaka, vilket kan medföra fysiska ansträngningar för alla organ och vävnader.

Osteopatisk behandling kan vara till hjälp för att:
- Lindra fysiska obehag vid graviditeten
- Förbereda mamman inför förlossningen
- Hjälpa mamman att återhämta sig efter förlossningen
- I vissa fall förhindra ett hotande missfall

Obehag under graviditeten
Osteopati kan hjälpa till att lindra en del obehag under graviditeten som t.ex.:

Kräkningar och illamående
Osteopati kan hjälpa till genom att frigöra skadliga fysiska spänningar som orsakas av kräkningar och återställer på så vis harmonin och balansen i muskler och skelett. Behandling för att förbättra cirkulationen till och från levern kan hjälpa till att minska illamåendet.

Halsbränna
Då livmodern utvidgas, stör den diafragman och bidrar till halsbränna. Osteopatisk behandling kan minska spänningarna och lindra halsbrännan.

Andningssvårigheter
Förändringar i hållningen via de nedre revbenen och ryggraden kan hindra diafragmans arbete och försvåra andningen. Osteopatisk behandling för att förbättra hela bröstkorgens funktion vilket gör att man kan använda hela sin lungkapacitet.

Åderbråck och hemorrojder
Spänningar i och kring bäckenet eller diafragman kan öka motståndet för det blod som går tillbaka till hjärtat från nedre halvan av kroppen. Det kan ge eller förvärra åderbråck och hemorrojder. Osteopatisk behandling för att få spänningarna att släppa i bäckenpartiet och diafragman hjälper för att förebygga och behandla dessa problem.

Värk
Under graviditeten ändrar kroppen form för att anpassa sig till livmoderns ökande storlek och vikt. Då är det vanligt med smärta och värk. Om mamman redan har ryggbesvär eller spänningar i kroppen kan det bli svårare för henne att klara dessa förändringar och hon kan få mer besvär till följd av detta.

Hela kroppens ligament mjuknar under graviditeten på grund av hormonpåverkan. Detta gör det möjligt för bäckenet att öppna sig något under förlossningen. Tyvärr påverkar denna uppmjukning hela kroppen och gör den mer känslig för påfrestningar.

Dålig hållning kan orsaka rygg- och nacksmärtor, huvudvärk, värk i benen och ökad trötthet. Osteopatisk behandling kan hjälpa kroppen att göra förändringarna i hållningen lättare och graviditeten betydligt mer behaglig.

Vid risk för missfall
Det finns många orsaker till missfall, och många går inte att förebygga. I ett relativt litet antal fall är det fysiska begränsningar i mammans kropp som gör det svårt för henne att klara en graviditet förbi ett visst stadie. Detta kan orsaka upprepade missfall vid samma tidpunkt. Osteopatisk behandling kan ibland stabilisera graviditeten så att den framskrider normalt.

Barnets position
När barnet växer får det mindre utrymme att röra sig på. Samtidigt börjar barnet hitta sin favoritställning. Mammans hållning måste anpassa sig och om det står i konflikt med kraven från hennes muskler och skelett kan det ge onödiga smärtor. Detta är skälet till varför en graviditet kan vara mycket obehagligare än en annan. Barnet fixerar sig i allmänhet i en ställning med huvudet nedåt och ansiktet bakåt med sin ryggrad böjd. Detta ger den bästa positionen för att smidigt passera genom förlossningskanalen.


Tips till självhjälp
Om barnet inte ligger rätt kommer förlossningen antagligen att bli svårare, då är det mödan värt att hjälpa barnet att flytta sig till en bättre position.

- Försök att vara så aktiv som möjligt under graviditeten.

- ”Gå rakryggat”, lyft upp huvudet som om du drogs uppåt i ett snöre. Låt inte din rygg sjunka ihop så att du kutar med ryggen

- Sitt inte hopsjunken. Då gör du det lättare för barnet att vända sig till rygg-mot-rygg ställningen som inte är bra. När det är möjligt, sitt med baken långt in på stolen så att nedre delen av ryggen får bra stöd. Ännu bättre är det att sitta på en sadelstol eller på en stol som har en sits som lutar framåt för att få barnet att lägga sig rätt.

- Om ditt barn antingen ligger i sätesbjudning eller i rygg-mot-ryggställning kan det vara bra att tillbringa en stund varje dag ”på alla fyra” för att hjälpa barnet att vända sig.

Förberedelse inför förlossningen
En förberedelse är att försäkra sig om att mammans bäcken är strukturellt balanserat och kan klara att ett barn passerar genom förlossningskanalen. Tidigare olyckor på bäckenet, svanskotan eller korsbenet kan lämna kvar en ökad spänning i musklerna och en belastning på ligament och ben i bäckenet. Detta kan begränsa förmågan för dessa ben att öppna sig och flytta sig under förlossningen. På så sätt kan storleken på bäckenets öppning begränsas.

Osteopatisk behandling är mycket effektiv när det gäller att frigöra gamla spänningar i bäckenet. För att få bäckenet och livmodern i rätt balans kan en osteopatisk behandling vara till god hjälp.

Behandling efter förlossningen
Förlossningen kan vara traumatisk både för mamma och barn. Osteopati är en effektiv hjälp för båda två att kunna återhämta sig.

Mamman
Mammans bäcken är känsligt för längre påfrestningar, särskilt efter en svår förlossning. En del påfrestningar kan ha djupgående effekter på nervsystemet och bidra till förlossningsdepression.

Efter förlossningen ska kroppen inte bara återhämta sig från de förändringar som skett under graviditeten utan också från effekterna av förlossningen. Allt detta ska ske samtidigt som hon utför det fysiskt och mentalt krävande jobbet att ta hand om ett nyfött barn.

Att ta hand om ett barn kan innebära en enorm påfrestning för ryggen:
- när man ammar i dåliga ställningar
- lyfter bilstolar in och ut ur bilar
- böjer sig över barnets säng
- bär barnet på ena höften

Förlossningsstress som inte frigjorts i mamman kan förvärra redan existerande:
- ryggbesvär
- mensbesvär
- stressinkontinens
- förstoppning
- huvudvärk
m.m.

Osteopatisk behandling kan hjälpa mamman att återgå till det normala . Hon får möjlighet att slappna av och njuta av sitt nyfödda barn.

Barnet
Barnet kan lida länge av effekterna från utdrivningsskedet under förlossningen, och en osteopatisk kontroll rekommenderas (läs mer på sidan: Om barn och osteopati)

Är osteopati ofarligt under graviditeten?
Osteopater går igenom minst fyra års gedigen utbildning. Deras mjuka tekniker gör mycket stor nytta och är helt ofarliga under alla stadier av graviditeten.

Välkommen till oss!

I Sverige får vi inte behandla sjukliga tillstånd i samband med havandeskap och barn under 8 år enligt lagen om yrkesverksamma på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) 4 kap. 2§.