Osteopati vid led- & ryggvärk

De allra flesta människor kommer någon gång under livet att drabbas av smärta i någon led i sin kropp, antingen i form av akut smärta eller som kronisk smärta under längre tid. Rygg och nack problemen är mycket vanliga. Det finns många orsaker till varför man får dessa problem. Om man skall kunna förebygga och behandla dessa problem är det viktigt att förstå orsakerna till smärtan. Början till besvären beror ofta på en skada eller en olycka långt tillbaka i tiden.


Osteopatens erfarenhet

Vi osteopater arbetar med hur kroppen rör sig och vi använder rörelser, stora eller små rörelser i vår behandling. När vi människor rör oss måste våra olika leder kunna röra sig i förhållande till vad jag vill göra just nu. Denna passiva rörelse omfång i en led är vi intresserade av. Om man tidigare var smärtfri och nu har leden blivit irriterad, smärtsam eller öm. Då har något förändrats i hur den delen av kroppen rör sig. När vi osteopater undersöker din kropp letar vi efter rörelseförändringar i leden eller i andra leder som kan vara orsaken till problemen. Vi tittar på hur din kropp rör sig och med vår utbildning ger det oss ett verktyg hur vi kan förändra rörelsen i dina leder som kan göra att du känner dig mer lättrörlig. Vi osteopater ser efter behandlingen hur du kan röra din kropp på ett bättre sätt. En kropp som rör sig symmetriskt, rör sig utan spänningar.


Ryggvärk/skott

När vi rör oss kommer kotorna i vår kropp att röra sig, t ex om vi böjer oss framåt kommer kotorna att separera från varandra och omvänt vid bakåtböj. Ibland händer det att någon eller flera kotor inte kommer tillbaka till hur den var innan du rörde dig, vi får ett rörelsefel i kotpelaren med smärta som följd till en början. Varför detta händer kan bero på massor av olika orsaker, men de vanligaste är: muskelspänningsfel, ligament skador (alla leder går att stuka, inte bara fötter) eller något annat runt kotan/ leden som håller den i ett felaktigt rörelsemönster jämfört med sina grannar i kotpelaren. Vi osteopater letar reda på vad som rör sig fel och använder våra mjuka tekniker för att åtgärda problemet.

Man kan likna ryggradens kotors rörelse med en cykelkedja i rörelse, där varje kota motsvarar en kedjelänk. För att cykelkedjan skall kunna löpa lätt utan hack krävs att alla kedjelänkar är välsmorda och har mjukhet i sin rörelse över kugghjulet, annars märker vi det när vi cyklar. Samma gäller vår rygg. Vi osteopater smörjer och mjukar upp ryggen så att den kan röra sig lättare.


Kroniska ryggbesvär

För att förstå hur en osteopat arbetar och tänker skall jag återge två olika fall. Du skadar ryggen i ett så kallat ryggskott för 10 års sedan och problemen försvann efter 14 dagar och sedan dess har du haft återkommande ländryggsproblem genom åren. Efter att du skadade ryggens mekanik, som ibland kroppen inte lyckas läka ut på egen hand. Detta gör att du börjar kompensera hur du rör dig. Efter tio år har rörelsefelet spritt sig och man har ändrat spänningsmönster i nästan hela ryggen. Man har ändrat hur ens rygg fungerar vid rörelse.

Ett annat fall kan vara att man stukar foten rejält och inte gör sin rehabiliterings träning utan går på som vanligt tills smärtan är borta. Vad kroppen gör är att den börjar automatiskt styra över din balans till den friska foten med följd att hela ryggens normala mekanik ändras.

Vad osteopaten gör är att han letar reda på vad som stör kroppens rörelser mest och med sina mjuka tekniker återskapas rörelsen genom hela kroppen på ett bättre sätt. Osteopaternas erfarenhet är att när vi börjar ta bort olika spänningar i kroppen och rörelsen börjar bli mer harmonisk igen, syns den gamla skadan i din kropp igen. Nu kan vi behandla den gamla skadan och återskapa god mekanisk funktion i din rygg. Vi lär kroppen tillbaka hur den kan fungera igen.


Nackproblem

Ont i nacken kan för många människor vara ett svårt problem att komma tillrätta med. Nacken är ett problematiskt område eftersom huvudets balans kommer in i bilden. Alla vi som somnat i sittande ställning märker att huvudet trillar ned och fram. Detta för att nackmusklerna är med och balanserar huvudet. Axlarnas muskler kommer också upp och fäster runt nackkotpelaren och skapar rörelse i nackkotpelaren vid armrörelser. Att balansen mellan dessa olika vävnader är bra, är bara en av många viktiga komponenter till att lösa nackproblem säger vår erfarenhet.


Osteopaten tvingar sig aldrig på kroppen

Varför vi osteopater intresserar oss för att studera leders rörlighet är att alla muskler, ligament, organ, faschia osv. fäster in mot kroppens grundstomme dvs. vårt skelett. När det börjar bli olika spänningar runt leden syns det i ledens frihet att röra sig. Vi letar efter rörelsefel och bearbetar rörelsefelen tills förändring runt leden kan kännas av osteopaten.


Kroppen kan läka sig själv

Målet med en osteopatisk behandling är alltid att hela kroppen ska fungera så bra som möjligt. På 4 - 8 behandlingar bryts ett negativt mönster och skapar en förändrad kroppsrörelse som sedan håller i sig. Den osteopatiska behandlingen har satt igång en förändrings process som sedan kroppen själv reagerar på och skapar förändring i sina funktioner.

Välkommen till oss!