Osteopati vid mag- & tarmproblem

Alla har vi säkert någon gång haft besvär med magen eller tarmarna.Det har givetvis en mängd olika orsaker från maten vi äter, stress, anspänning till olika sjukdomar som påverkar de här organen.

För att närmare förstå hur en osteopat kan hjälpa till vid dessa besvär, behöver vi titta lite närmare på hur kroppen hänger ihop. Alla inre organ sitter upphängda med s.k. ligament till muskler och skelettdelar i de inre kroppsväggarna. Exempelvis sitter hela tunntarmspaketet fast på framsidan av kotorna i svanken.

Osteopatins erfarenhet visar att problem i mage och tarmar kan få återverkningar på muskel och skelettapparaten men också att spänningar och stress i musklerna kan fortplanta sig vidare till ligament och vidare in i de här organen.

En annan viktig länk är vår stora andningsmuskel (diafragman) där både magsäck och lever sitter upphängda på undersidan. Båda dessa organ är viktiga delar av matsmältningskanalen och beroende av andningsmuskelns rörelse upp och ner, som funkar som en inre massage för dem. Vår erfarenhet visar att problem i de här organen kan ge spänningar i diafragman och därmed påverka andningen. Men även att en spänd andningsmuskel kan ge spänningar till organen.

För osteopaten är nervsystemet som styr de inre organen ytterligare en viktig länk. Vi ser hur stress kan påverka hjärna, ryggmärg och nervtrådar negativt som i sin tur kan skapa obalanser och störningar i organens funktion.


Behandling

En osteopat har flera vägar att behandla mage och tarmar. Vi kan genom våra mjuka tekniker återställa rörelsemekaniken i ryggraden och andra delar av kroppen. På detta sätt kan vi hjälpa nervsystemet till bättre funktion och därmed minska stressnivån i de här organen.

Osteopaten har också tekniker för att med sina händer direkt undersöka de spänningar som finns i och runt de inre organen. Syftet med denna typ av behandling är att öka rörligheten och minska på restriktioner. Detta hjälper också de muskler och skelettdelar vid vilka organen har sina fästpunkter att slappna av.

När man hjälper de inre organen till bättre rörelse får de chansen att fungera mer normalt. De kan därmed vara delaktiga i processen att ge hela din kropp ett bra hälsotillstånd.

Välkommen till oss!