Osteopatins ursprung och filosofi

Osteopatin grundades av Andrew Taylor Still (1828-1917), som var läkare i Kansas, Missouri.

Still tjänstgjorde som officer och blev senare utnämnd till kapten för nordstatsarmén i det amerikanska inbördeskriget. Han tjänstgjorde som fältläkare och fältkirurg. Trots detta stod han maktlös och såg på hur hela hans familj dog av bland annat en epidemisk hjärnhinneinflammation.

Denna tragedi drev Still till att söka efter andra alternativ i förhållande till hälsa och sjukdom. Han ville hitta en bättre version till den medicin som utövades på den tiden, där varken antibiotika eller modern farmakologi var upptäckt, och läkarna hade få verktyg till sin hjälp.

Still studerade under många år anatomi (hur kroppen är uppbyggd) och fysiologi (hur kroppen fungerar normalt).

Andrew Taylor Still upptäckte värdet i de små, små rörelserna hos kroppens alla vävnader och celler. Han såg att en kropp med obalans i sitt rörelsemönster hade sämre förutsättningar att upprätthålla en god hälsa. Att kroppen i sig själv har förmågan att läka sig, och att sjukdom beror på blockeringar i flödet avnerver, blod och lymfa.

Denna upptäckt leder till uppkomsten av en lång rad olika behandlingstekniker som han använde på allt ifrån scharlakansfeber, gallsten och infektioner till ledvärk. Oavsett vad du kom in med så fanns det ett svar i den ”sjuka” kroppen. Alla människor är unika och att palpera (undersöka/ känna efter med händerna) är attläsa just deras meddelande, just deras livshistoria!

Genom att öva upp sin känsla i händerna och skapa olika tekniker för att korrigera led- och mjukdels problem, skapade han ett behandlingssystem som var både läkande och förebyggande och applicerbart på allt.


Uttrycket OSTEOPATI

1889 myntades uttrycket OSTEOPATI som är en sammansättning av osteo som betyder ben och pathos som betyder lida. Detta begrepp/ord sammanfattar Stills revolutionerande upptäckter om hur han genom att jobba med kroppens naturliga läkningsförmåga kunde leda kroppen till hälsa.


Osteopatins fyra grundprinciper

Still myntade många olika fraser som vi osteopater bär med oss än idag. Några av de allra viktigaste är osteopatins fyra grundprinciper:

1. Kroppen är en enhet - Body, mind and spirit
2. Struktur och funktion reglerar/påverkar varandra - Från allra minsta cell till det största benet
3. Kroppen har en förmåga att självläka, självreglera och upprätthålla hälsa - Kroppens strukturer strävar ständigt efter optimal hälsa
4. Osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer - 1892 startas den första osteopatskolan i Kirksville; American School of Osteopathy.

Skolan växer successivt. Patienter strömmar in från alla delar av landet. Kirksville blommade upp och frodades och Still utnämndes till hedersmedborgare.

Staden lät resa ett monument av doktorn som står på torget än idag.


Utbildningar

Idag finns det 16 högskolor med osteopatisk utbildning i USA. I Europa så är det Storbritannien som är osteopatins starkaste fäste. Här i Sverige finns två skolor för osteopatisk grundutbildning; SkOs i Göteborg och SCOM i Stockholm. Båda grundutbildningarna i Sverige leder till en internationell Bachelor examen (motsvarande fil. kand.)

Hälsa är inte en statisk struktur utan en dynamisk process.

Välkommen till oss!

"Treat the cause, he would say, and the effect will disappear."